Forum o biološkoj raznovrsnosti

O forumu ... => Upoznavanje članova => Temu započeo: Marko Karaman 20.Maj. 2014, 22:56:55

Naslov: Karaman Marko
Poruka od: Marko Karaman 20.Maj. 2014, 22:56:55
Biološki fakultet sam završio u Novom Sadu, doktorirao u Beogradu kod prof. Dr Željka Tomanovića, na temu taksonomije, diverziteta i ekologije mrava (Hymenoptera, Formicidae) mediteranskog i oromediteranskog dijela Crne Gore.
Radim u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore od 1996. kao muzejski savjetnik u zbirci beskičmenjaka. U naučnom radu osnovna preokupacija su mi mravi, ali pošto u Muzeju pokrivam široku oblast beskičmenjaka (izuzev insekata, koji su posebna zbirka sa zasebnim kustosom), tako sam se zainteresovao i za pećinske beskičmenjake i posebno za škorpije. U saradnji sa kolegama iz regiona (uglavnom Srbija, Makedonija za pećinske invertebrata) i šire (za Scorpiones) determinišem materijal koji se sakuplja u zbirci, a rezultati se publikuju u vidu naučnih radova.